מוצרי פיתוח ונוף

חלק מהותי מכל תכנון אדריכלי של סביבה הינה מוצרי הבטון אשר מרכיבים את הסביבה.
מוצרים אלו הינם המדרכות השונות, אבני תיחום וגידור, ריהוט גן ורחוב, בטון אדריכלי וכו'.

חברת סלע הקימה את פעילותה בשנת 1986 כחברה המתמחה בתחום מוצרי הפיתוח ומספקת אבני ריצוף משתלבות מסוגים שונים, אבני שפה לכבישים, אבני גן, אבני תיחום, מדרגות, אבני תעלה וכו'.