אלמנטים טרומיים

כחלק מליווי פרויקטים של הנדסה אזרחית, מתגלים צרכים רבים מצד מתכננים וקבלנים לקבלת מוצר מוכן בהתאם לדרישות האתר.
היתרונות ביציקה טרומית על ידי חברתנו, לעומת יציקת אלמנטי בטון בשטח האתר, הינה יצור מדויק ובקרה גבוהה על הנעשה בהתאם ל 9001 
ISO, יכולת יצור מאסיבית ולפי לו"ז מדויקים, וכן התארגנות מבעוד מועד עם מוצרים המאוחסנים במלאי המפעל.

אלמנטים שונים בהתאם למפרט המזמין, כדוגמת אוכפים לכיסוי קוי גז, מובלים תת קרקעיים וכו' מסופקים באופן קבוע על ידי חברת סלע למגוון רב של אתרים.