מוצרי תשתיות

חלק משמעותי מהצלחת כל פרויקט של הנדסה אזרחית טמון במוצרי התשתית.

פרויקטים אלו כוללים בתוכם מחלפים, כבישים, בנייה למגורים ולתעשייה, שדות תעופה, נמלים, מסילות רכבת וכו'.

פרויקטים אלו מהווים כ 35% ביחס לענפי הבנייה והסלילה בישראל.

מוצרי התשתית אשר מספקת חברתנו מהווה את היסוד שמעליו נבנים פרויקטים אלו.

צנרת בטון לניקוז וביוב, תאי בקרה מודולריים למים, ביוב וניקוז, קווי חשמל ותקשורת, קולטנים למי גשם, נקזים מחורצים slot-drain, שוחות בקרה לתקשורת, תעלות לכבלי תקשורת לרכבת וכן מוצרים נוספים מהווים חלק ממגוון מוצרי החברה אשר מסופקים לפרויקטי הנדסה אזרחית שונים.