נווה מנחם היינו פרויקט תשתיות רחב היקף במסגרת פיתוח אזור באר שבע.

הפרוייקט בוצע תחת משרד הבינוי והשיכון ובשיתוף החברה המנהלת CPM.

במסגרת הפרוייקט בוצעו תשתיות עבור 1300 יחידות דיור צמודי קרקע ובלו"ז ייחודי.

קבלן שלב א': א.מ.צ שמש

קבלן שלב ב': גילי ויואל עזריה

ביצוע ע"י ג'ודה עמאר קבלן תשתיות.