שם המזמין: נתיבי ישראל

כביש 31, בקטע שבין שוקת לערד, סומן ככביש אדום ע"י משטרת ישראל ונתיבי ישראל בעקבות ריבוי תאונות דרכים.

כפועל יוצא, הפרויקט הוגדר כפרויקט לאומי בו הוסדר כביש 31 לדרך ראשית דו-מסלולית דו-נתיבית באורך של כ-33 ק"מ.

הפרויקט בוצע על ידי 3 קבלנים שונים, בהתאם לתתי הפרויקט. חברתנו נטלה חלק פעיל באספקת מוצריה לשניים מתוכם:

1. ביבי כבישים עפר ופיתוח בע"מ.

2. חברת סולל בונה (שיכון ובינוי מקבוצת אריסון). קבלן מבצע– עוז הדרום-הנדסה אזרחית בע"מ.